QALIS ARTIFEX BARBATUS


Likt en skäggig konstnär.

eller

Vilken skäggig konstnär!

eller

Vilket konstnärsskägg!

efter behag och sammanhang.